Skip to content

คุณสมบัติ Survey Box

ด้วยการใช้งานที่ง่าย มีการปรับแต่งได้สูง มีระบบรายงานที่เข้าใจง่าย และ การเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นๆ ได้ พร้อมทั้งความเสถียร และ ความปลอดภัยระดับสูง ทำให้ SurveyBox นั้นเป็นระบบที่ตรงกับความต้องการของหลากหลายองค์กรที่สุดในขณะนี้

Survey Dashboard

Dashboard

ระบบ Dashboard หรือภาพรวมของการ Survey ที่จะแสดงข้อมูลแบบสรุป เพื่อให้ท่านตรวจสอบเบื้องต้นว่าขณะนี้มี Survey Form จำนวนเท่าไหร่ และ มีฟอร์มใด Active หรือมีสถานะอื่นใดบ้าง พร้อมทั้งการเปลี่ยน Action ของฟอร์มนั้นๆ

การสร้าง Survey Form

การสร้าง Survey Form สามารถทำได้ง่าย ด้วย UI ที่ออกแบบมาโดยเน้นสำหรับการทำงานบนอุปกรณ์ยุคใหม่โดยเฉพาะ เช่นอุปกรณ์คลื่นที่ และ Smart phone ทุกแบบ

Create Form
การเลือกรูปแบบคำตอบหลายแบบ

รูปแบบคำตอบหลากหลาย

รูปแบบคำตอบหลากหลาย
รองรับการใช้งานรูปแบบคำตอบที่หลากหลาย เช่นคำตอบแบบ score เพื่อนำไปวิเคราะห์คะแนน และ ประเมินคุณภาพการให้บริการ หรือ แบบ free form เช่นการพิมพ์ข้อมูลประเภทความเห็นเพิ่มเติม หรือ การเลือกช่วงเวลาเข้าใช้บริการ ที่อาจจะใช้คำตอบแบบวัน และ เวลา ก็สนับสนุนเช่นกัน

การสร้าง Link และการกระจาย Form

สำหรับการสร้าง Link เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาตอบแบบสอบถามนั้น สามารถทำได้ง่าย โดยระบบจะทำการ Generate QRCode เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะนำไปใช้งานได้ทั้งแบบ Online และ Offline เช่นการพิมพ์ใน standy เพื่อนำไปใช้งาน ซึ่งอาจจะอยู่เป็นนิตยสาร หรือว่า การใช้งานใน location ที่อยู่บนเคาเตอร์ Check-in

Publish Survey Form
Survey Reporting

ระบบรายงาน

ระบบรายงานแบบวิเคราะห์หรือ Insight จะช่วยให้ท่าน นำผลลัพธ์ของการทำ Survey ไปต่อยอด และ วิเคราะห์ถึงความพอใจของลูกค้า และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ CRM ได้เป็นอย่างดี โดยรายงานของเรา จะมีทั้งรูปแบบภาพรวมหรือ Overall Reporting และ Stacked Bar Graph ที่ง่ายต่อความตีความ นอกจากนั้น ท่านยังจะนำ Demography ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ได้ด้วย