Skip to content

ติดต่อเรา

SurveyBox คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์จากบริษัท อเวสต้า จำกัด ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งแบบ in-house และ custom-made ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย และ สำหรับ Surveybox นั้นเป็นอีกโปรดักส์หนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับให้เจ้าของกิจการ ทำการสร้าง ระบบ สำรวจความพึงพอใจ ที่มีความหลากหลาย และ มีระบบรายงานผลที่เข้าใจง่าย เช่น การแสดงผลแบบ distribution score เพื่อให้ผู้บริหาร และ นักการตลาดนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจ

เบอร์โทร

อีเมล

ที่ตั้ง